X

Izvedba izobraževanja

 

KREPITEV KOMPETENC V PODJETJU - IZVEDENO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

V skladu z izvajanjem ukrepov KREPITEV KOMPETENC v okviru javnega razpisa "E-POSLOVANJE 2019-2022" smo v podjetju izvedli strokovno izobraževanje na temo digitalizacije. Prvotno smo pregledali ustreznost možnih vsebin z dejavnostjo, ki jo izvajamo, ter smiselnost in ustreznost predlogov. Glede na predloge vodstva kot tudi zaposlenih, smo oblikovali predlog, da bi zaposleni potrebovali ustrezno strokovno usposabljanje na področju digitalizacije v okviru kontrole kakovosti, smiselnost dostopa do podatkov proizvodnje kupcem, analize in spremljanje proizvodnje (v smislu zagotavljanja kakovosti).

Prvo izobraževanje
 
 

Usposabljanje je bilo izvedeno s strani kompetenčnega izvajalca dne 29.09.2021 ob 08.00h v prostorih našega podjetja.

Vsi prisotni zagotavljamo, da so tovrstna usposabljanja koristna s stališča podjetja kot zaposlenih, tako s strokovne, tehnične kot nedvomno tudi razvojne plati.

Direktor podjetja:
Tadej Šrajner

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Imate vprašanje ali potrebujete dodatne informacije? Kontaktirajte nas

KONTAKT

Gumarstvo Šrajner, d.o.o.
Sv. Primož nad Muto 26
2366 Muta, Slovenija
T: +386 27 07 9900
E: info@g-s.si
Kontaktirajte nas