X

 

  1. Javni razpis »ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU V OBDOBJU 2019-2022«

  2. Javni razpis »VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV«

  3. Projekt Maska100 

  4. Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022


 

Javni razpis »ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU V OBDOBJU 2019-2022«

 

Podjetje GUMARSTVO ŠRAJNER d.o.o. je bilo med izbranimi upravičenci na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru operacije »E-poslovanje Gumarstvo Šrajner« bomo izvedli naslednje ukrepe:
• Elektronska izmenjava med partnerji,
• Spletne strani za tuje trge,
• Spletna tgovina,
• Produktno – prodajni video,
Krepitev kompetenc – usposabljanja (preberi več).

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) v višini 26.523,00 EUR. Več si lahko preberete na www.eu-skladi.si.

      

 


 

Javni razpis »VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV«

 

Podjetje Gumarstvo Šrajner d.o.o. je v letu 2021 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - Vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

      

 


 

     

Projekt Maska100 

Naziv operacije: Inovativni sistem za 100% zaščito obraza in za razkuževanje rok v boju s Covid-19

Akronim operacije: Maska100

Vrednost operacije: 375.000,00 EUR

Obdobje trajanja operacije: 1. 2. 2020 – 25. 11. 2021

Cilj operacije je razviti tri tipe mask in ročni dispanzer za razkužilo.

Cilj sestoji iz razvoja:

  • osnovne maske, 100 % biocidna, (TIP 1)
  • profesionalne maske, z vsemi patentiranimi izboljšavami,  100 % biocidna (TIP 2),
  • večnamenske maske po naročilu, z zamenljivimi več funkcionalnimi vložki in dispenzerjem s trajnejšimi razkužili, 100% biocidna maska (TIP 3).

 

Operacija s polnim nazivom Inovativni sistem za 100% zaščite obraza in za razkuževanja rok v boju s Covid-19 se je začela izvajati 1. 2. 2021 v koordinaciji podjetja OPS Breznik s Gumarstvom Šrajner, Fakulteto za tehnologijo polimerov in Navodnik kemijski inženiring d.o.o.. Glavni cilji v okviru projekta so razviti tri tipe zaščitnih mask in ročni dispenzer za razkužilo.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.

      

 

 


 

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

 

Podjetje GUMARSTVO ŠRAJNER d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije »Uvedba nove tehnologije brizganja tekočega silikona z uporabo hladno-kanalnega dolivnega sistema« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I«.

Predmet projekta je uvedba in nakup nove avtomatizirane in robotizirane tehnološke linije z namenom uvedbe nove tehnologije brizganja tekočega silikona z uporabo hladno-kanalnega dolivnega sistem. Z investicijo bo podjetje bistveno dvignilo produktivnost, dvignilo stopnjo avtomatizacije in digitalizacije celotnega tehnološkega procesa ter začrtalo trajnosten razvoj poslovanju in konkurenčnosti proizvodnih kapacitet ter se na dolgi rok okrepilo na obstoječih in izvedlo vstop na nove trge ter tržne niše. Z izvedeno investicijo bo podjetje tako na ravni opreme kot na ravni izdelka doseglo bistvena izboljšanja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, https://www.eu-skladi.si ) Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij MSP, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, ustvarjanje novih delovnih mest ali ohranitev.

Financira Evropska unija   

 

Imate vprašanje ali potrebujete dodatne informacije? Kontaktirajte nas

KONTAKT

Gumarstvo Šrajner, d.o.o.
Sv. Primož nad Muto 26
2366 Muta, Slovenija
T: +386 27 07 9900
E: info@g-s.si
Kontaktirajte nas